// Információ

Króm(VI) felhasználása

2020. december 18-án a kérelmezett 6 felhasználásból 5-t engedélyeztek 2024. szeptemberéig.

Az ellátási lánc termékeihez kapcsolódó engedélyszámokat ügyfeleink a biztonsági adatlapokban, valamint a címkéken találják meg.

A CTACSub-Konzorcium a 3. felhasználási területhez (dekoratív jellegű funkcionális krómozás) benyújtott egy helyettesítési tervet az ECHA-hoz. A döntés még függőben van, de remélhetőleg 2021-ben engedélyezni fogják a 3. felhasználási területet is.

Ebből következően most minden végfelhasználónak a következő lépéseket kell
végrehajtani:

DátumIntézkedés
2021. március 18.Az engedély jogosultjai elkészítik és közzéteszik (a biztonsági adatlapok mellékleteként) a kitettségi forgatókönyveket a jellemző eljárásokra, munkafolyamatokra és bizonyos feladatokra vonatkozóan. A végfelhasználóknak büntetendő késedelem nélkül el kell fogadniuk a kitettségi forgatókönyveket.
2021. március 22. körülA végfelhasználóknak a REACH 66. cikkelyének megfelelően jelenteniük KELL az ECHA számára a felhasználásokat. A végfelhasználóknak a REACH 66. cikkelyének megfelelően jelenteniük kell az ECHA számára a kulcsfunkciókat, illetve a kulcsfunkciók szükségességét meg is kell indokolniuk. Az információkat az ECHA-jelentési eszközével kell közzé tenniük.
(Lásd 1. számú melléklet)
2021. június 18.A végfelhasználóknak le kell zárniuk a munkahelyen történtő kitettség első méréseit, valamint a levegő és a szennyvíz monitoring kampányokat. A megfigyeléshez használandó minta a GPS-ben, valamint a beszállítók biztonsági adatlapjaiban
található.
2021. december 12.A végfelhasználóknak a 66. cikkely keretein belül jelenteniük kell az ECHA számára a munkahelyen történő kitettség méréseiből származó adatokat, valamint a levegő- és szennyvízmegfigyeléseket. Ehhez a korábbi REACH 66. cikkely szerinti bejelentést kell módosítani.


Információk, melyeket be kell nyújtania!

A 66. cikkelynek megfelelően a bejelentést elektronikus úton egy online-űrlap segítségével kell benyújtani, melyet az ECHA a REACH-IT-rendszerben tesz elérhetővé. Amennyiben Ön a 66. cikkely szerint a REACH-IT-n keresztül teszi meg bejelentését, úgy a következő minimuminformációkat kell előkészítenie és kéznél tartania:

  • Vállalkozása neve, azon telephely címe, ahol az anyag felhasználásra kerül, és a hozzá tartozó kapcsolattartási adatok.
  • Az anyag és az engedélyezett felhasználás neve, melyek az engedélyezési számok alapján azonosíthatóak. Az engedélyezési szám megtalálható a címkén és/vagy a biztonsági adatlapban (SDB), amelyet a beszállítótól kapott. A 66. cikkely bejelentésisablonja tartalmaz egy legördülő listát az összes engedélyezési számmal, melyből Önnek egyet kell választania.
  • A végfelhasználók felhasználásához szükséges kulcsfunkciók rövid deklarációja (a kulcsfunkciók az anyagokhoz és a felhasználások megtalálhatóak az AD szövegében és a mellékletben). Ezen információkat a 66. cikkely ECHA REACH IT- Toolnál a „Further description of your use” résznél kell megadni. Kérjük, hogy ezen adatok megadásánál rendkívül pontosan és átfogóan járjon el.
  • Amennyiben az anyaguk vagy készítményük több, mint egy beszállítóra vonatkozik, úgy annyi bejelentést kell tenniük, amennyi a beszállítók száma. Azért, hogy elkerüljük az űrtartalom és az érintett munkavállalók kétszeres számolását, több beszállító esetén ossza fel az érintett beszállítók és a kapott mennyiségeket, a helyes szám megadásához.

Jegyezze fel az iktatószámot és bejelentkezést követően nyomtassa ki a bejelentést. Az iktatószámra szükséges lesz a jövőbeli aktualizálások alkalmával.

Rendkívül fontos: Mivel az engedélyeket korlátozottan bocsájtották ki, ezért a végfelhasználóknak mindenképpen be kell tartaniuk ezeket a korlátozásokat. Ez azt jelenti, hogy minden végfelhasználónak, aki a fent megnevezett engedélyezésekre támaszkodik, a munkavállalók kitettségét, illetve a környezetre gyakorolt hatást (légszennyezés és szennyvíz) egy évig figyelnie kell, illetve ezt a megfigyelés a 66. cikkely szerint az ECHA részére be kell jelentenie. A CTACSub-Bizottság javasolja, hogy a 66. cikkely szerint az első bejelentés alkalmával ne adjunk meg megfigyelési adatokat, hanem először majd csak akkor, ha a végfelhasználó az első mérési kampányát lezárta az új megfigyelésisablonokkal. Ez könnyen megtehető a korább 66. cikkely bejelentés aktualizálásával.

Ügyeljen arra, hogy a megfigyelési adatokat a 66. cikkely bejelentésének mellékleteként kell feltölteni.

További praktikus tippeket talál a 66. cikkely szerinti REACH-bejelentés beadásához az ECHA-nál:

Monitoring videó
www.youtube.com/watch?v=N-IGhimWBKs&feature=youtu.be

Információk DUs bejelentéshez és a feltöltendő nyomtatványok letöltéséhez:
Format for reporting of occupational exposure data by downstream users

https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use