Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a weboldal látogatóinak az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján.

Fontos szándékunk, hogy védjük az Ön személyes adatait, amelyek a www.kiesow.hu weboldalon tett látogatása során gyűjthetők. Ön ugyanakkor oldalunkat bármikor felkeresheti úgy, hogy nem közli személyes adatait. Személyes adatait csak akkor gyűjtjük és adott esetben tároljuk, ha Ön szabad akaratából kapcsolatba lép velünk. A személyes adatainak kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezések megtalálhatók az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv”).

Személyes adatainak kezelője:

KIESOW MAGYARORSZÁG KFT.

H-1016 Budapest, Mészáros u. 12. IV. em. 2/b

Telefon:+36 1 3626052

Fax:+36 1 3626053

:iroda@kiesow.hu

A következőkben tájékoztatást talál arról, hogy weboldalunkon tett látogatásakor milyen adatokat gyűjtünk és ezeket mire használjuk fel. Ha további kérdései lennének, forduljon hozzánk az iroda@kiesow.hu e-mail címen.

Ezen túlmenően Önnek joga van ahhoz, hogy adatai jogszerűtlen felhasználása esetén panaszt tegyen a következő felelős felügyeleti hatóságnál:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:+36 1 391 1400

Fax:+36 1 391 1410

:ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, adatvédelmi kérdésekben közvetlenül fordulhat az adatkezelő ügyvezetőjéhez:

VIDRA LÁSZLÓ

H-1016 Budapest, Mészáros u. 12. IV. em. 2/b

Telefon:+36 30 991 2000

:l.vidra@kiesow.hu

1. SZERVERADATOK GYŰJTÉSE

Weboldalunk meglátogatásakor automatikusan tárolásra kerülnek különböző szerver statisztikák, amelyeket az Ön böngészője küld el szolgáltatónk szerverének. Naplózva lesz többek között a lehívott weboldal, a fájl neve, a lehívás dátuma és időpontja, az átvitt adatmennyiség, a sikeres lehívásról szóló jelentés, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozó URL (az előzőleg meglátogatott oldal), az IP-cím és a lekérdező szolgáltató.

Ezek az adatok oldalunk látogatottságának statisztikai kiértékelésére szolgálnak és nem rendelhetők hozzá meghatározott személyhez. Az adatgyűjtés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ezen adatokat nem társítjuk más adatforrásokkal. Az IP-cím anonimizált. Ezen adatok gyűjtéséhez fűződő jogos érdekünk azon alapul, hogy az adatok alapján optimalizálni tudjuk ajánlatunkat felhasználóinknak, így pl. megakadályozhatjuk a hozzáférést rosszindulatú webhelyekről vagy optimalizálni tudjuk a hozzáférést meghatározott böngészőkkel, és a látogatónak az oldal megjelenítése csak az IP-cím naplózása révén válik lehetővé.

Önnek alapvetően joga van tiltakozni ezen adatgyűjtés ellen. Ez itt kivételesen azonban gyakorlatilag nem merül fel, mivel különben lehetetlenné válna a weboldal használata.

Az adatok törölve lesznek, amint azokra már nincs szükség a fenti célokhoz.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

a. Általános információk

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsátott a rendelkezésünkre, úgy ezeket megkereséseinek megválaszolására, tanácsadásra és az Önnel kötött szerződések teljesítésére és/vagy a technikai lebonyolításhoz használjuk fel. Személyes adatait csak akkor adjuk tovább vagy közöljük harmadik féllel, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, ha elszámolási célokra szükséges vagy Ön előzőleg hozzájárult ehhez. Önnek joga van a hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonni, lásd még a 5. pont alatt az Érintettek jogai fejezetet.

b. Kapcsolatfelvételi űrlap, göngyöleg visszaadása és megkeresés e-mailben

Kapcsolatfelvételi űrlapunk használatakor, valamint a göngyöleg visszaadására vonatkozó kérdéseknél gyűjtjük és tároljuk a nevet és az e-mail címet, valamint a megkeresés tartalmát a megválaszolás céljából. További adatok közlése tetszőleges.

Ha Ön e-mailben küld nekünk kapcsolatfelvételi megkeresést, úgy gyűjtjük és tároljuk az e-mail címet és az e-mailben található adatokat.

Jogalap

Amennyiben a megkeresésből a szerződés-előkészítés folyamán szerződéses kapcsolat jönne létre, vagy ha a megkeresés egy már fennálló szerződéses viszonyra vonatkozik, akkor a jogalap a GDRP 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatok tárolása a szerződéskötést megelőző, illetve a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ezen túlmenően a GDRP 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján jogos érdekünk fűződik az adatok feldolgozásához a kommunikáció és az Ön megkereséseinek megválaszolása céljából.

Az adatok törlésére akkor kerül sor, amikor a tárolás célja megszűnt, azaz e-mailben/kapcsolatfelvételi űrlapon történt megkeresésének megválaszolása után, illetve, amikor a megkereséssel kapcsolatos ügy véglegesen tisztázódott.

Önnek joga van megadott hozzájárulását bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez a hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét érintené.

A törlésre és a tájékoztatásra vonatkozó igényről lásd még a 5. pont alatt az Érintettek jogai fejezetet.

3. COOKIE-K

Ez az oldal cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek az oldal meglátogatásakor az Ön internetes böngészőjében (pl. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari stb.) vagy annak révén a számítógépén (szűkebb értelemben az operációs rendszerében) tárolva lesznek. Az egy bizonyos karakterláncot tartalmazó cookie segítségével weboldalunk felismeri az Ön böngészőjét a következő lehíváskor. Mi saját cookie-kat, úgynevezett „session” (munkamenet) cookie-kat alkalmazunk. Ezek arra szolgálnak, hogy megkönnyítsük internetes oldalunk használatát és optimalizáljuk tartalmának megjelenítését az Ön számára.

Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk abból adódik, hogy a fenti cookie-kkal kizárólag a weboldal lehívását könnyítjük meg Önnek, nem gyűjtünk nyomkövető (tracking) adatokat és így nem avatkozunk be személyiségi és alapvető szabadságjogaiba.

Ön böngészőjében megtilthatja a cookie-k elfogadását. Ez ugyanakkor adott esetben árthat a funkcionalitásnak. További információt a 5. pont alatt az Érintettek jogai fejezetben talál.

Ezek a cookie-k csak a böngésző munkamenetének időtartama alatt érvényesek és törlődnek, amikor honlapunkon befejezi a látogatását.

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni és tiltakozni az általunk Önről gyűjtött adatok tárolása ellen, lásd még a 5. pont alatt az Érintettek jogai fejezetet. Ön böngészőjében teljesen kizárhatja a cookie-k elfogadását. Ez ugyanakkor adott esetben árthat a funkcionalitásnak.

4. MATOMO (KORÁBBAN PIWIK)

Ez a webhely a Matomo (korábban Piwik), az InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, újzélandi szolgáltató nyílt forráskódú internetes elemzési szolgáltatását használja. Ehhez a kiértékeléshez számítógépén cookie-k lesznek eltárolva. Az így gyűjtött információkat a felelős kizárólag a saját szerverén tárolja. A felhasználó személyes adatainak tárolása csak ott történik. Az adatokat harmadik feleknek nem adják tovább. A Matomo adatvédelmi irányelveiről a https://matomo.org/privacy-policy/ címen kaphat tájékoztatást.

Jogalap

Ez a webhely a Matomo-t használja, hogy elemezhessük és rendszeresen javíthassuk a webhely használatát. Az így nyert statisztikák alapján kínálatunk javítható és érdekesebbé tehető Önnek, mint felhasználónak. A gyűjtött adatok kiértékelése alapján a felelős tájékoztatást tud összeállítani a webhely egyes összetevőinek használatáról. Ez segít abban, hogy a webhelyet és felhasználóbarát jellegét állandóan tökéletesítsük. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapja ezen célok elérése. Az IP-cím anonimizálása révén megfelelően figyelembe veszik a felhasználónak a személyes adatai védelméhez kapcsoló érdekeit is.

Tiltakozás

Ön a meglévő cookie-k törlésével és a cookie-k tárolásának letiltásával megakadályozhatja a kiértékelést. Szeretnénk rámutatni arra, hogy amennyiben Ön a cookie-k tárolását kikapcsolja, adott esetben nem tudja majd teljes terjedelmében használni ezt a webhelyet. A cookie-k tárolásának letiltását a böngészőjében állíthatja be. A Matomo használatának megakadályozása úgy lehetséges, hogy eltávolítja a következő pipát és aktiválja az Opt-out-Plug-in bővítményt.

Ez a webhely a Matomot használja "AnonymizeIP" kiterjesztéssel. Ennek eredményeként az IP-címek további feldolgozása rövidített formában történik, így a közvetlen személyes hivatkozás kizárható. Az Ön böngészője által a Matomo használatával továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a felelős személy által gyűjtött egyéb adatokkal.

5. ÉRINTETTEK JOGAI

a. Tájékoztatás joga

Ön bármikor jogosult az általunk Önről tárolt személyes vonatkozású adatairól ingyenes tájékoztatást kapni. Ön a következő információkról kérhet tájékoztatást. Mi kötelesek vagyunk a tájékoztatást egy hónapon belül megadni:

(1) arról, hogy milyen célokból kezeljük a személyes adatait;

(2) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;

(3) a címzettekről, illetve a címzettek kategóriáiról, akikkel az Önre vonatkozó személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

(4) az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha erről konkrét tájékoztatás nem lehetséges, a tárolás időtartamának meghatározásának kritériumai;

(5) arról a jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, hogy az adatkezelőtől kérheti adatai kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(6) panasz benyújtási jogáról a felügyeleti hatósághoz;

(7) ha az adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;

(8) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára, valamint arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy részünkről nem folyik ilyesfajta automatizált döntéshozatal.

(9) arról, hogy az Ön személyes adatait továbbítjuk-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Ezzel kapcsolatban jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról a továbbításra vonatkozóan.

b. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c. A törléshez való jog

Törlési igény

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy ezeket az adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(1) Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

(2) Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

(3) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik adatainak kezelése ellen, amelyeket mi kifejtett jogos érdekeink alapján (pl. a Google Analytics-nál) gyűjtöttünk és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik adatainak kezelése ellen a közvetlen üzletszerzés keretében.

(4) Az Ön személyes adatait jogellenesen kezeltük, például hozzájárulása vagy jogos érdekek nélkül.

(5) Az Ön személyes adatainak törlése a ránk alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

(6) Az adatokat az Ön számára kiskorúként kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások részeként gyűjtöttük a GDPR 8. cikkének megfelelően.

Ha nyilvánosságra hoztunk Önre vonatkozó személyes adatokat, és a fent említett valamelyik ok értelmében azokat törölni vagyunk kötelesek, akkor azokat a vállalatokat, amelyek webhelyeiken nyilvánosságra hozták ezeket az adatokat, megfelelő úton és módon tájékoztatjuk az Ön törlési kívánságáról és közöljük, hogy Ön, mint érintett személy tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését kérte.

Kivételek

A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés szükséges:

(1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

(2) olyan jogi kötelezettség teljesítése céljából, amely uniós vagy magyar jog szerint előírja az adatkezelést, például adóvisszatartási kötelezettség keretében, vagy közérdekű vagy ránk ruházott közhatalom gyakorlása során felmerülő feladat ellátása;

(3) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

(4) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az ilyen jellegű adatkezelés céljainak megvalósítását, vagy

(5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, például bírósági eljárásokban.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

(1) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

(2) Ha az adatkezelés jogellenes, és Ön elveti az adatok törlését, és e helyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.

(3) Ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

(4) Ha Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, amelyeket kifejtett jogos érdekeink alapján gyűjtöttünk (pl. a Google Analytics-nál), amíg nem kerül megállapításra, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fent említett okok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek (Kft., rt., stb.) jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha az Ön kérésére az adatkezelés korlátozva lett, akkor tájékoztatjuk, mielőtt a korlátozás feloldása megtörténne.

e. Értesítési kötelezettség

Ha Ön élt az adatok helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogával, kötelesek vagyunk minden olyan címzettet tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel az Önre vonatkozó személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyulna, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Önnek joga van tájékoztatást kérni tőlünk ezekről a címzettekről.

f. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik vállalathoz továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha:

(1) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és

(2) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik azon személyes adatok kezelésére, amelyek közérdekű feladat ellátásához vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlásához szükségesek.

g. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) – az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges – vagy f) – az adatkezelés jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, pl. online marketingnél – pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szolgál.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen, akkor az Önre vonatkozó személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.

Önnek lehetősége van arra, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – a 2002/58/EK irányelvtől eltérve – a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolja.

h. Az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig megadott hozzájáruláson alapult adatkezelés jogszerűségét.

i. Kapcsolattartónk az érintetti jogok gyakorlása során

Amennyiben az Ön jogainak gyakorlását nem tennénk lehetővé már közvetlenül az adatkezelés keretében, úgy kérjük, forduljon hozzánk e-mailben az iroda@kiesow.hu címen vagy postai úton az impresszumban megadott címen.

Az adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítése: 2023.05.24.