Impresszum

KIESOW Magyarország Kft.

Mészáros u. 12. IV. emelet 2/b
1016 Budapest
Magyarország

Telefon:+36 1 3626052

Fax:+36 1 3626053

:iroda@kiesow.hu

Website:www.kiesow.hu

Általános információk

Cégjegyzékszám: 01-09-686688

Cégbíróság: Főváros Törvényszék Cégbírósága

EKT (e-kereskedelmi törvény) szerinti hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Adószám: HU11987587

Ügyvezető igazgató: Vidra László

Disclaimer

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közreadott információk aktualitásáért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szemben támasztott felelősségre vonatkozó igényeket, amelyek olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkoznak, melyek a nyújtott információk hasznosítása vagy nem hasznosítása által, illetve hibás vagy nem teljes információk használata által keletkeztek, alapvetően kizárjuk, amennyiben a szerző részéről nem áll fenn bizonyítható szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett vétkesség. Az ajánlatok kötelezettség nélküliek és nem kötelező érvényűek. A szerző határozottan fenntartja magának azt a jogot, hogy az oldalak bizonyos részeit vagy az egész ajánlatot különösebb értesítés nélkül megváltoztathatja, kiegészítheti, törölheti vagy a közzétetteket ideiglenesen vagy végérvényesen beszüntetheti.

2. Utalások és linkek

A közvetlen vagy közvetett utalásoknál olyan idegen internet-oldalakra (linkek), amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, a felelősségi kötelezettség kizárólagosan csak abban az esetben lépne érvénybe, ha a szerzőnek az internet-oldal tartalmáról ismeretei vannak és részéről technikailag lehetséges és elvárható lenne, hogy törvényellenes tartalmak esetén azok használatát megakadályozza.

A szerző ezennel határozottan kijelenti, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a kapcsolandó oldalakon semmiféle illegális tartalom nem volt felismerhető. A linkek / kapcsolt oldalak aktuális és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzői jogára a szerzőnek semmiféle befolyása nincsen. Ezért ezennel határozottan elhatárolja magát a linkek / kapcsolt oldalak minden olyan tartalmától, amely a linkek elhelyezése után került megváltoztatásra. Ez a megállapítás vonatkozik minden a saját internet-ajánlaton belül elhelyezett linkre és utalásra valamint a szerző által elkészített vendégkönyvekben, vitafórumokon tett idegen bejegyzésekre, mail-listákra és minden más formájú adatbázisra, melyekhez külső írásos hozzáférés lehetséges. Illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösképp olyan károkért, amelyek ily módon nyújtott információk hasznosításából vagy nem hasznosításából keletkeznek, egyedül annak a web-oldalnak az üzemeltetője felel, amelyikre utalás történt, nem pedig az, amelyik a linkeken keresztül az illető közzétételre csupán utal.

3. Szerzői jogok és védjegyek

A szerző törekszik arra, hogy valamennyi publikációban tiszteletben tartsa az alkalmazott grafikák, hanganyagok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogait, valamint arra, hogy saját maga által készített grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket használjon vagy licenciadíj-mentes grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket alkalmazzon. Valamennyi az internet-ajánlaton belül megnevezett és adott esetben harmadik személy által védett márka- és védjegy a bejegyzett tulajdonos mindenkor érvényes szabadalmi- és tulajdonjogának korlátlan gyakorlása alá esik. Egyedül a puszta említés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajelölések nincsenek harmadik személy jogai által levédve!

A közzétett, maga a szerző által elkészített objektumok Copyright-ja az oldalak szerzőjét illeti. Ilyen grafikák, hanganyagok, videoszekvenciák és szövegek sokszorosítása és alkalmazása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző határozott hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internet-ajánlaton belül fennáll a személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, címek) megadásának lehetősége, úgy ezeknek az adatoknak a közzététele a felhasználó részéről kimondottan önkéntes alapon történik. Valamennyi felajánlott szolgáltatás igénybevétele és kifizetése - amennyiben technikailag lehetséges és elvárható – ilyen adatoknak a megadása nélkül is ill. anonimizált adatok vagy álnév megadásával engedélyezett. Az impresszum vagy hasonló közlések keretein belül közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefon- és faxszámok valamint e-mail-címek harmadik személy általi felhasználása nem kimondottan kért információk küldésére nem megengedett. Ezen tilalom megszegése esetén a jogi lépések megtételét az úgynevezett spam-mailek küldőivel szemben határozottan fenntartjuk.

5. A felelősség kizárásának jogi hatálya

A felelősség kizárása annak az internet-ajánlatnak a része, ahonnan erre az oldalra utalás történt. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy a szövegnek egyes megfogalmazásai az érvényes jogszabálynak nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnének meg, úgy a dokumentum többi részét ez tartalmában és érvényességében nem érinti.