// Információ

A REACH-rendelet 33. cikke szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó ellátási lánc kommunikációja

A REACH-rendelet 33. cikke szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó ellátási lánc kommunikációja

2020. október 28. óta az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) SCIP-adatbázisában bejelentést tehetnek azok a szállítók, gyártók, importőrök vagy kereskedők, akiknek a termékkínálatában vannak különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC). 2021. január 05- től az EU-ban minden olyan termékre vonatkozik a bejelentési kötelezettség, amely 0,1 %-tól nagyobb mennyiségben tartalmaz SVHC-t. A REACH regisztrációtól eltérően nincs mennyiségi korlátozás.

SCIP: Substances of Concern in articles as such or in complex objekts (Products). Az ECHA a hulladékról szóló keretirányelv alapján fejlesztette ki ezt az adatbázist a termékekben lévő különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) vonatkozásában. Kiegészíti a REACH rendelt szerinti bejelentési és jelentéstételi kötelezettségeket a jelöltlistán szereplő anyagokra vonatkozóan.

A vegyianyagszállítók, beleértve a készítménygyártókat, nem tartoznak az SCIP bejelentési kötelezettség alá.

A bevonatok a termék szerves részét képezik, és a bejelentési kötelezettség a termékre vonatkozik.

Az SVHC-re vonatkozó információk a termékeink biztonsági adatlapjain találhatók. Amennyiben az egyik összetevő felkerül az SVHS-listára, úgy a biztonsági adatlapot ennek megfelelően automatikusan frissíteni kell és azonnal értesíteni kell az összes vásárlót.

A REACH jelöltlistájáról további információk találhatók a következő linken:
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table